Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:33 Tisdag 2020-05-05 kl. 10:30

Tisdag 2020-05-05 kl. 10:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:33
Datum och tid: 2020-05-05 10:30
Plats: RÖ4-27

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Förslag om utskottsinitiativ om personligt betalningsansvar i aktiebolag
Fortsatt behandling
Föredragande: RH
Information från Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket

3. Två förslag om utskottsinitiativ om paketreselagen m.m.
Fortsatt behandling
Föredragande: Sjö

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 maj 2020 kl. 9.45 i Förstakammarsalen

Bilagor