Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:34 Torsdag 2020-05-07 kl. 09:45

Torsdag 2020-05-07 kl. 09:45

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:34
Datum och tid: 2020-05-07 09:45
Plats: Förstakammarsalen

1. Justering av protokoll

2. Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet (CU23)
Justering
Prop. 2019/20:120 och motion
Föredragande: Sjö

3. Förslag om utskottsinitiativ om personligt betalningsansvar i aktiebolag
Ev. justering
Föredragande: RH

4. Förslag om utskottsinitiativ om paketreselagen (M)
Beslut om fortsatt hantering
Föredragande: Sjö

5. Förslag om utskottsinitiativ om konsumenters rätt till ersättning vid inställda resor (SD)
Beslut om fortsatt hantering
Föredragande: Sjö

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 maj 2020 kl.11.00 i RÖ4-09

Bilagor