Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:36 Tisdag 2020-05-12 kl. 11:00

Tisdag 2020-05-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:36
Datum och tid: 2020-05-12 11:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (CU29)
Beredning och justering
Prop. 2019/20:163 och motion
Föredragande: EH

2. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 maj 2020 kl. 9.25 i Förstakammarsalen

Bilagor