Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:37 Torsdag 2020-05-14 kl. 09:25

Torsdag 2020-05-14 kl. 09:25

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:37
Datum och tid: 2020-05-14 09:25
Plats: Förstakammarsalen

1. Justering av protokoll

2. Några fastighetsrättsliga frågor (CU20)
Justering
Prop. 2019/20:125 och motion
Föredragande: Sjö

3. Vårändringsbudget för 2020 (CU4y)
Justering
Prop. 2019/20:99
Föredragande: Sjö

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 maj 2020 kl. 10.30 i RÖ4-09

Bilagor