Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:38 Torsdag 2020-05-14 kl. 10:30

Torsdag 2020-05-14 kl. 10:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:38
Datum och tid: 2020-05-14 10:30
Plats: RÖ4-09

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Större komplementbyggnader (CU22)
Beredning
Föredragande: SV

3. Riksrevisionens rapporter om stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande och om stöd till renovering och energieffektivisering (CU25)
Beredning
Skr. 2019/20:40 och skr. 2019/20:71 och motion
Föredragande: SV

4. EU-frågor

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 maj 2020 (tid och lokal meddelas senare)

Bilagor