Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:39 Torsdag 2020-05-28 kl. 08:30

Torsdag 2020-05-28 kl. 08:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:39
Datum och tid: 2020-05-28 08:30
Plats: RÖ4-27

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Större komplementbyggnader (CU22)
Fortsatt beredning
Motion 2019/20:3423 (M)
Föredragande: SV

3. Förslag om utskottsinitiativ om stöd till hyresgäster m.m.
Fortsatt behandling
Föredragande: EH, Sjö

4. EU-frågor

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 maj 2020 kl. 9.30 i Förstakammarsalen

Bilagor