Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:4 Torsdag 2019-10-10 kl. 09:30

Torsdag 2019-10-10 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:4
Datum och tid: 2019-10-10 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Budgetpropositionen för 2020
Fråga om yttrande till FiU över regeringens förslag till utgiftsramar och beräkningar av statsinkomsterna m.m.
Beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: Sjö

3. Höständringsbudgeten
Fråga om yttrande till FiU över höständringsbudgeten för 2019
Beredning
Prop. 2019/20:2
Föredragande: BE

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 oktober 2019 kl. 11.00

Bilagor