Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:41 Torsdag 2020-06-04 kl. 08:30

Torsdag 2020-06-04 kl. 08:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:41
Datum och tid: 2020-06-04 08:30
Plats: RÖ4-27

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Information från Finansdepartementet
Statsråd Lena Micko informerar om konsumentfrågor på reseområdet.

3. Hållbarhetsrapportering i EU
Information
Statssekreterare Lars Westbratt m.fl., Justitiedepartementet

4. Större komplementbyggnader (CU22)
Fortsatt beredning
Motion 2019/20:3423 (M) yrkande 1
Föredragande: SV

5. Förslag om utskottsinitiativ om rättvis skuldhantering m.m.
Fortsatt behandling
Föredragande: RH

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 juni 2020 kl. 9.25 i Förstakammarsalen

Bilagor