Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:42 Torsdag 2020-06-04 kl. 09:25

Torsdag 2020-06-04 kl. 09:25

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:42
Datum och tid: 2020-06-04 09:25
Plats: Förstakammarsalen

1. Hållbarhetsrapportering i EU
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt m.fl., Justitiedepartementet

2. Justering av protokoll

3. Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter (CU21)
Justering
Prop. 2019/20:116 och motion
Föredragande: RH

4. Förslag om utskottsinitiativ om rättvis skuldhantering m.m.
Beslut om fortsatt hantering
Föredragande: RH

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 juni (tid och lokal meddelas senare)

Bilagor