Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:43 Torsdag 2020-06-11 kl. 09:40

Torsdag 2020-06-11 kl. 09:40

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:43
Datum och tid: 2020-06-11 09:40
Plats: Förstakammarsalen

1. Justering av protokoll

2. Större komplementbyggnader (CU22)
Justering
Motion 2019/20:3423 (M) yrk. 1
Föredragande: SV

3. Riksrevisionens rapporter om stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande och om stöd till renovering och energieffektivisering (CU25)
Justering
Skr. 2019/20:40 och skr. 2019/20:71 och motion
Föredragande: Sjö, SV

4. Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet på det finansiella området (CU24)
Justering
Skr. 2019/20:128 och motion
Föredragande: EH

5. Delegering av begäran om regeringens subsidiaritetsbedömning

6. Bemyndigande att justera protokoll

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor