Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:5 Tisdag 2019-10-15 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:5
Datum och tid: 2019-10-15 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport (CU2)
Justering
Prop. 2018/19:141 och motion
Föredragande: EH

3. Digitaliserade hyresförhandlingar (CU4)
Beredning 1
Prop. 2019/20:8
Föredragande: BE
Anm.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till KU över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen under tiden den 1 jan - 31 dec 2018
Beredning
Föredragande: SH

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 oktober 2019 kl. 11.00

Bilagor