Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:6 Tisdag 2019-10-22 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:6
Datum och tid: 2019-10-22 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Yttrande till FiU över budgetpropositionen för 2020 (CU1y)
Justering
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: Sjö

3. Byggnaders energiprestanda (CU3)
Justering
Skr. 2018/19:152
Föredragande: SV

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 november 2019 kl. 11.00

Bilagor