Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:7 Tisdag 2019-11-05 kl. 11:00

Tisdag 2019-11-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:7
Datum och tid: 2019-11-05 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (CU5)
Beredning 1
Prop. 2019/20:21 och motioner
Föredragande: RH

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 november 2019 kl. 9.30

Bilagor