Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:8 Torsdag 2019-11-07 kl. 09:30

Torsdag 2019-11-07 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:8
Datum och tid: 2019-11-07 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Digitaliserade hyresförhandlingar (CU4)
Justering
Prop. 2019/20:8
Föredragande: BE

3. Budgetpropositionen - Utgiftsområde 18 (CU1)
Beredning 1
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: Sjö, RH, BE

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 november 2019 kl. 8.30

Bilagor