Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:9 Torsdag 2019-11-14 kl. 08:30

Torsdag 2019-11-14 kl. 08:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2019/20:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:9
Datum och tid: 2019-11-14 08:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Information från Finansdepartementet
Förslag till direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen,
COM(2018) 184

Statsrådet Lena Micko m.fl. Finansdepartementet

3. Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (CU5)
Beredning 2
Prop. 2019/20:21 och motioner
Föredragande: RH

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 november 2019 kl. 11.00

Bilagor