Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:1 Torsdag 2020-09-10 kl. 09:30

Torsdag 2020-09-10 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2020/21:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:1
Datum och tid: 2020-09-10 09:30
Plats: RÖ7-44

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Information från Riksrevisionen
Riksrevisorn Helena Lindberg m.fl. presenterar granskningsrapporten Konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter

3. Preliminär plan
Fråga om fastställande av preliminär plan för civilutskottets sammanträden m.m. under hösten 2020

4. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2019/20:75
Föredragande: SH

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 september 2020 kl. 11.00

Bilagor