Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:2 Tisdag 2020-09-15 kl. 11:00

Tisdag 2020-09-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2020/21:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:2
Datum och tid: 2020-09-15 11:00
Plats: RÖ7-41

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Förslag om utskottsinitiativ om fond för resenärer och resebranschen
Fortsatt behandling
Föredragande: Sjö

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 september 2020 kl. 9.30

Bilagor