Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:6 Tisdag 2020-11-03 kl. 11:00

Tisdag 2020-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2020/21:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6
Datum och tid: 2020-11-03 11:00
Plats: RÖ7-41

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Information från Statens geotekniska institut (SGI)
Generaldirektör Åsa-Britt Karlsson med medarbetare informerar om aktuella frågor

3. Information från Lantmäteriet
Generaldirektör Susanne Ås Sivborg med medarbetare informerar om aktuella frågor

4. Justering av protokoll

5. Riksrevisionens rapport om konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter (CU2)
Beredning 3
Skr. 2019/20:171 och motioner
Föredragande: EH

6. Kommissionens arbetsprogram för 2021
Fråga om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram för 2021
Föredragande: SH

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 5 november 2020 kl. 9.30

Bilagor