Civilutskottets sammanträde Tisdag 2007-02-20 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:16

Föredragningslista

Civilutskottet 2006/07:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:16
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Utfrågning med företrädare för Skatteverket om
s.k. evighetsgäldenärer (kl. 11.00)

Bilagor:se bilageförteckning

3. Fråga om fastställande av preliminär plan för
civilutskottets sammanträden m.m. under
återstående delen av våren 2007

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Haglind

4. Fortsatt behandling av motioner om bostads-
försörjningsfrågor
samt justering av förslag
till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Anders Löfgren

5. Fortsatt behandling av motioner om barn och
föräldrar
samt justering av förslag till utskottets
betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Monica Hall

6. Behandling av motioner om namnlagen

Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Monica Hall

7. Behandling av motioner om arvsrättsliga frågor

Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Lars Olsson

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Skatteverkets beslut och redovisningar,
2004-09-30 och 2004-12-29 (p. 2)
Preliminär plan för civilutskottets sammanträden
m.m. under återstående del av våren 2007 (p. 3)
Förslag till utskottets betänkande (p. 4)
Förslag till utskottets betänkande (p. 5)