Civilutskottets sammanträde Tisdag 2009-05-05 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:27

Föredragningslista

Civilutskottet 2008/09:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:27
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:88 om
ny kommissionslag
samt justering av förslag till
utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Susanne Sjöblom

3. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:177 om
ökade möjligheter till fastighetsbestämning, m.m.

samt justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Monica Hall

4. Fortsatt behandling av motioner om bostadsförsörjnings-
frågor
samt justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Anders Löfgren

5. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Förslag till utskottets betänkanden (punkterna 2 - 4)
Förteckning över inkomna EU-dokument (p. 5)