Civilutskottets sammanträde Tisdag 2010-05-04 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:27

Föredragningslista

Civilutskottet 2009/10:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:27
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Uppvaktning av företrädare för Lantbrukarnas Riksförbund
angående proposition 2009/10:162 ersättning vid
expropriation

Förbundsordföranden Lars-Göran Pettersson, förbundsstyrelse-
ledamoten Helena Jonsson och chefsjuristen Fredrik Bonde

3. Föredragning och behandling av proposition 2009/10:185
om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
och reformerade hyressättningsregler
och de med
anledning av propositionen väckta motionerna

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: AL

4. Föredragning och behandling av proposition 2009/10:173
om kärnkraften - ökat skadeståndsansvar och de
med anledning av propositionen väckta motionerna

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: MB

5. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

6. Nästa sammanträde
Bilagor


Protokoll (p. 1)
Motionerna, sammanställning över
propositions och motionsyrkandena (p. 3)
Motionerna, sammanställning över
propositions och motionsyrkandena (p. 4)
Förteckning över inkomna skrivelser och
EU-dokument (p. 5)