Civilutskottets sammanträde Tisdag 2010-06-08 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:33

Föredragningslista

Civilutskottet 2009/10:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:33
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:122 om obehöriga
transaktioner med betalningsinstrument
samt justering av
förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Sjö

3. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:162 om ersättning
vid expropriation
och motion samt justering av förslag till
utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: PS

4. Fråga om medgivande till överlämnande från justitieutskottet
av regeringens lagförslag 1 (såvitt avser 1 kap. 3 §, 3 kap. 1 §
och 5 kap. 2 §), 22, 39 och 42 i proposition 2009/10:215 Mark-
och miljödomstolar

Föredragande: BB

5. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:170 om en enklare
plan- och bygglag
och motioner samt justering av förslag till
utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: BB

6. Fortsatt behandling av Riksrevisionens styrelses redogörelse
angående buller i plan- och bygglagen,
2009/10:RRS2 och
motioner samt justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: AL

7. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:204 om en frivillig
revision
samt justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: CH

8. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:173 om kärnkraften -
ökat skadeståndsansvar
och motioner samt justering av förslag
till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: MB

9. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

10. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Förslag till utskottets betänkande (p. 2)
Förslag till utskottets betänkande (p. 3)
Förslag till utskottets betänkande (p. 5)
Förslag till utskottets betänkande (p. 6)
Förslag till utskottets betänkande (p. 7)
Förslag till utskottets betänkande (p. 8)
Förteckning över inkomna skrivelser (p. 9)