Civilutskottets sammanträde Tisdag 2010-06-15 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:34

Föredragningslista

Civilutskottet 2009/10:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:34
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor
civilutskottets beredningsområde

Företrädare för Justitiedepartementet

Bilagor: se bilageförteckning

3. Föredragning och behandling av fråga om uppskov
med behandlingen av ärenden
samt
(obs!)
justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: MH

4. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Delegation och dagordning 2010-06-10 från
Justitiedepartementet, PM 2010-06-03 (p. 2)
Förslag till utskottets betänkande (p. 3)
EU-promemoria 2010-06-02, förteckningar
över inkomna skrivelser och EU-dokument (p. 4)