Civilutskottets sammanträde Tisdag 2010-10-12 kl. 10:30

Utskottsmöte 2010/11:1

Föredragningslista

Civilutskottet 2010/11:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:1
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas av den av de närvarande ledamöterna som har varit ledamot av riksdagen längst tid.

2. Upprop.

3. Val av ordförande i utskottet (RO 7:13 och 14).

4. Ordförandeklubban överlämnas. Ordföranden övertar ledningen av förhandlingarna.

5. Val av vice ordförande i utskottet (RO 7:13, en eller flera).

6. Presentation av närvarande ledamöter och suppleanter.

7. Redogörelse för aktuella arbetsuppgifter.

8. Bestämmande av tid för nästa sammanträde.

9. Övriga frågor.

_________________________________

Torsdagen den 14 oktober kl. 09.30 ges en introduktion av utskottsarbetet för främst nyvalda ledamöter och
suppleanter (se bilaga).

Bilagor