Civilutskottets sammanträde Tisdag 2010-11-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2010/11:5

Föredragningslista

Civilutskottet 2010/11:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:5
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Yttrande till FiU över budgetpropositionen (CU1y)
Justering
Föredragande: AL

3. Grönbok om revisionspolitik -
Lärdomar från krisen (CU11)

Fortsatt granskning
Föredragande: PS

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag till yttrande 2010/11:CU1y
Punkt 3. Remissvar
Punkt 4. Förteckning över inkomna EU-dokument