Civilutskottets sammanträde Torsdag 2006-12-07 kl. 09:00

Utskottsmöte 2006/07:9

Föredragningslista

Civilutskottet 2006/07:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:9
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt behandling av proposition 2006/07:1, utgiftsområde
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande
samt konsumentpolitik
jämte motioner och skrivelse
2005/06:202 om omstruktureringen av kommunala
bostadsföretag - resultatredovisning
samt justering
av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Anders Löfgren och Annika Åkerlind

3. Fortsatt behandling av proposition 2006/07:6 om kompletterande
bestämmelser till EG-förordningen om konsumentskydds-
samarbete
samt justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Olsson

4. Behandling av motioner om äktenskap, partnerskap
och samboende


Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Annika Åkerlind

5. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Förslag till utskottets betänkande (p. 2)
Förslag till utskottets betänkande (p. 3)
Förteckning över inkomna skrivelser (p. 5)