Civilutskottets sammanträde Torsdag 2007-02-01 kl. 09:30

Utskottsmöte 2006/07:13

Föredragningslista

Civilutskottet 2006/07:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:13
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt behandling av motioner om bostads-
försörjningsfrågor


Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Anders Löfgren

3. Fortsatt behandling av Riksrevisionens styrelses
framställning 2005/06:RRS26 angående läns-
styrelsernas tillsyn av överförmyndare

jämte motion

Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Monica Hall

4. Fortsatt behandling av motioner om barn och föräldrar

Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Monica Hall

5. Fortsatt behandling av motioner om hyresrätt m.m.

Bilagor: tidigare utsända

Föredragande: Bengt Billquist

6. Nyheter i utskottens EU-arbete

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Monica Hall

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Riksdagen i en ny tid, EU och IPEX,
Arbetsgruppen för genomförande
av Riksdagskommitténs förslag,
2006/07:URF2 och bet. 2006/07:
KU3 (p. 6)