Civilutskottets sammanträde Torsdag 2007-02-15 kl. 09:30

Utskottsmöte 2006/07:15

Föredragningslista

Civilutskottet 2006/07:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:15
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Föredragning av motioner om arvsrättsliga frågor
väckta under den allmänna motionstiden 2006/07:
C218
av LiseLotte Olsson m.fl. (v)
Sambos arvsrätt
C219 av Kenneth Johansson och Birgitta Sellén (c)
Lokala sockenfonder
C220 av Magdalena Andersson (m)
Arvsrätt för kusiner
C224 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)
Registrering av testamenten
C241 av Catharina Bråkenhielm och Jan-Olof Larsson (s)
Arvsrätt
C295 av Gunnar Axén och Betty Malmberg (m)
Arvsrätt
C306 yrk. 2 och 3 av Bertil Kjellberg (m)
Ändringar i arvsrätten

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Lars Olsson

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Motionerna, sammanställning över
motionsyrkandena (p. 2)