Civilutskottets sammanträde Torsdag 2007-03-29 kl. 09:30

Utskottsmöte 2006/07:24

Föredragningslista

Civilutskottet 2006/07:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:24
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Utfrågning med särskilda utredaren Charlotta Jaensson,
Nationell bostadssamordnare

3. Fortsatt behandling av motioner om namnlagen
samt justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Monica Hall

4. Fortsatt behandling av motioner om försäkrings- och
skadeståndsrättsliga frågor
samt justering av förslag
till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Monica Hall

5. Fortsatt behandling av motioner om byggfrågor samt
justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Anders Löfgren

6. Information om civilutskottets bostadspolitiska
utfrågning
den 19 april

Bilagor: se bilageförteckning

7. Fortsatt behandling av grönboken om översyn av
konsumentregelverket


Bilagor: tidigare utsända och utdelade; ev. ytterligare
handlingar utsänds elektroniskt vartefter de inkommer
från Integrations- och jämställdhets departementet

Föredragande: Lars Olsson

8. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

9. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Förslag till utskottets betänkande (p. 3)
Förslag till utskottets betänkande (p. 4)
Förslag till utskottets betänkande (p. 5)
PM 2007-03-27, information om civilutskottets
bostadspolitiska utfrågning den 19 april (p. 6)
Förteckningar över inkomna skrivelser och
EU-dokument (p. 8)