Civilutskottets sammanträde Torsdag 2007-04-19 kl. 08:30

Utskottsmöte 2006/07:27

Föredragningslista

Civilutskottet 2006/07:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:27
Datum och tid: 08:30
Plats: Riksdagens förstakammarsal

Föredragningslista

Valfrihet mellan bostadsrätt och hyresrätt?


  08.30
   Carina Moberg,ordförande i civilutskottet, hälsar välkommen och
   berättar om bakgrunden till utfrågningen
  08.35
   Rolf-Erik Román och Hans-Åke Palmgrenfrån Boverket ger en kort beskrivning av bostadsmarknaden i olika delar av landet vad gäller främst upplåtelseformerna. Fördelningen i bostadsbeståndet och nyproduktionen. Omvandlingar i allmännyttan och i det privata beståndet
  08.45
   Kristina Alvendal,bostads- och integrationsborgarråd i Stockholms stad, berättar om bostadsmarknaden i Stockholm. Kommunens syn på hur om- vandlingen av hyresrätter påverkar bostadsmarknaden, bl.a. ungdomars möjligheter, segregation m.m.
  09.00
   Owe Nilsson,kommunalråd i Göteborgs stad, berättar om bostads-
   marknaden i Göteborg. Samma som föregående tema.
  09.15
   Christel Armstrong Darvik,vd för Stena Fastigheter AB, berättar
   om vilka överväganden som görs i företaget vad gäller försäljning
   av hyresrätter för omvandling till bostadsrätter, investeringar i ny-
   produktion och förvärv av hyresfastigheter samt eventuella föränd-
   ringar som bör genomföras för att stärka hyresrättens ställning.
  09.25
   Stefan Ränk,vd för Einar Mattsson AB.
   Samma som föregående tema
  09.35
   Frågor från ledamöterna och diskussion
  10.10
   Kaffepaus


  10.30
   Bo Bengtsson,professor vid Uppsala universitet IBF, beskriver det
   nuvarande svenska bostadspolitiska systemets uppbyggnad och hur
   och varför det skiljer sig från våra grannländer i fråga om bland annat upplåtelseformer.
  10.45
   Lena Magnusson,docent vid Uppsala universitet IBF, berättar om vad som händer på den lokala bostadsmarknaden om de allmännyttiga hyreslägenheterna blir färre
  10.55
   Gunilla Nyström,familjeekonom vid SEB, talar om hur bostadskonsumentens utgifter/kostnader skiljer sig mellan bostadsrätt och hyresrätt – i längre och kortare perspektiv
  11.05
   Stellan Lundström, professor vid KTH, berättar om erfarenheter och slutsatser från forskningen om upplåtelseformerna på den svenska bostadsmarknaden
  11.20
   Frågor från ledamöterna och diskussion
  12.00
   Utfrågningen avslutas. .


Bilagor