Civilutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-19 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:17

Föredragningslista

Civilutskottet 2008/09:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:17
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:84 om
stiftelser - frågor om registrering och tillsyn, m.m.

och framställning till riksdagen 2008/09:RRS3 Riks-
revisionens styrelses framställning angående statligt
bildade stiftelser - regeringens insyn och uppfölj-
ning
samt redogörelse till riksdagen 2007/08:RRS23
Riksrevisionens styrelses redogörelse angående
statligt bildade stiftelsers årsredovisningar

samt justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Caroline Hedvall

3. Föredragning och (obs!) behandling av motioner
om sms-lån och överskuldsättning väckta
under den allmänna motionstiden 2008/09:
C201 av Rolf Gunnarsson (m)
Sms-lån
C207 av Ann-Christin Ahlberg (s)
Översyn av sms-lån Effektiv lånekostnad
C227 av Monica Green (s)
Lån via sms
C231 av Christina Axelsson och Sonia Karlsson (s)
Lagreglering av dyra snabblån
C235 av Catharina Bråkenhielm (s)
Lån via mobiltelefon
C238 av Ann-Christin Ahlberg (s)
Hjälp vid skuldsanering
C244 av Raimo Pärssinen (s)
Förbehållsbelopp vid skuldsanering
C249 av Lennart Pettersson och Maria Kornevik
Jakobsson (c)
Effektiv lånekostnad
C259 av Eva Flyborg (fp)
Sms-lån
C272 av Elisabeth Svantesson (m)
Konsumentskydd vid sms-lån
C342 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (s)
Reglering av korttidslånen
C350 av Thomas Bodström (s)
Mobillån
C357 av Anneli Särnblad och Kurt Kvarnström (s)
Skuldsanering
C380 av Emma Henriksson (kd)
Skuldfälla vid sms-lån
C390 yrk. 9-12, 14 av Egon Frid m.fl. (v)
Konsumentpolitik
C395 av Reza Khelili Dylami (m)
Överskuldsättning
C398 av Kerstin Lundgren (c)
Skärpt konsumentkreditlag
C416 yrk. 1 av Annelie Enochson (kd)
Skuldsanering
C440 yrk. 2-5 av Carina Moberg m.fl. (s)
Sms-lån och överskuldsättning
C465 av Ulf Holm (mp)
Snabba sms-lån
So575 yrk. 28 av Ylva Johansson m.fl. (s)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Susanne Sjöblom

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Förslag till utskottets betänkande (p. 2)
Motionerna, sammanställning av
motionsyrkandena (p. 3