Civilutskottets sammanträde Torsdag 2010-04-29 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:26

Föredragningslista

Civilutskottet 2009/10:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:26
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt behandling av Riksrevisionens styrelses framställning
2009/10:RRS23 om tillsyn av överförmyndarna samt
justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: PS

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Förslag till utskottets betänkande (p. 2)