Civilutskottets sammanträde Torsdag 2010-06-03 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:32

Föredragningslista

Civilutskottet 2009/10:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:32
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälan av utkast till rapporten Näringslivets självreglerings-
organ - utvecklingen sedan 2003


Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Gün Sahin

Anm. Rapporten är avsedd att publiceras i Rapporter från
riksdagen, RFR.

3. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:185 om allmän-
nyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade
hyressättningsregler
och motioner samt justering av förslag
till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: AL

4. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:192 om umgänges-
stöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

och motion samt justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: CH


5. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:208 om ett undantag
från skyldigheten att upprätta koncernredovisning, m.m.

samt justering av förslag till utskottets betänkande

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: MB

6. Fortsatt behandling av subsidiaritetsprövning beträffande
förslaget till förordning om genomförande av ett fördjupat
samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hem-
skillnad, KOM(2010) 105 slutlig samt justering av förslag till
utskottets beslut

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Sjö

7. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

8. Nästa sammanträde

Bilagor


Protokoll (p. 1)
Utkast 2010-06-01 (p. 2)
Förslag till utskottets betänkande (p. 3)
Förslag till utskottets betänkande (p. 4)
Förslag till utskottets betänkande (p. 5)
Förslag till utskottets beslut (p. 6)
Förteckning över inkomna EU-dokument (p. 7)