Civilutskottets sammanträde Torsdag 2010-12-09 kl. 09:30

Utskottsmöte 2010/11:9

Föredragningslista

Civilutskottet 2010/11:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:9
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Budgetpropositionen (CU1)
Justering
Prop. 2010/11:1 och motioner
Föredragande: AL, PS

3. Politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt (CU6)
Justering
KOM(2010)348
Föredragande: Sjö

4. Ett förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang (CU4)
Justering
Föredragande: CH

5. Ny fastighetsmäklarlag (CU12)
Beredning
Prop. 2010/11:15 och motion
Föredragande: BB

6. Preliminär plan
Fråga om fastställande av preliminär plan för civilutskottets sammanträden m.m. t.o.m. mitten av februari 2011.
Föredragande: MH

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag till betänkande 2010/11:CU1
Punkt 3. Förslag till utlåtande 2010/11:CU6
Punkt 4. Förslag till betänkande 2010/11:CU4
Punkt 5. Motion
Punkt 6. Preliminär sammanträdesplan
Punkt 7. Skrivelse över inkomna EU-dokument