EU-nämndens sammanträde

Utskottsmöte 2014:eun201406271400 Fredag 2014-06-27 kl. 14:00

Fredag 2014-06-27 kl. 14:00

Planerat sammanträde

EU-nämnden

Datum och tid: Fredag 2014-06-27 kl. 14:00
Plats: Skandiasalen (N3)