EU-nämndens sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:eun201512161400 Onsdag 2015-12-16 kl. 14:00

Onsdag 2015-12-16 kl. 14:00

Planerat sammanträde

EU-nämnden

Datum och tid: Onsdag 2015-12-16 kl. 14:00
Plats: Skandiasalen (N3)