EU-nämndens sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:eun201601071500 Torsdag 2016-01-07 kl. 15:00

Torsdag 2016-01-07 kl. 15:00

Planerat sammanträde

EU-nämnden

Datum och tid: Torsdag 2016-01-07 kl. 15:00
Plats: Skandiasalen (N3)