EU-nämndens sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:eun201703240900 Fredag 2017-03-24 kl. 09:00

Fredag 2017-03-24 kl. 09:00

Planerat sammanträde

EU-nämnden

Datum och tid: Fredag 2017-03-24 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen