Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:33 Torsdag 2011-03-31 kl. 10:30

Torsdag 2011-03-31 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2010/11:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:33
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Riksbankens förvaltning 2010 (FiU23)
Justering
RB1: Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2010
RB2: Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2010 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse 2010
RR2: Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning för 2010
Motioner

Föredragande: PE

3. Lagändring med anledning av att Sveriges allmänna hypoteksbank har trätt i likvidation (FiU26)
Beredning
Prop. 2010/11:71

Föredragande: LW

4. Övriga frågor

5. Justering av protokoll

6. Nästa sammanträde
Tisdag 5 april kl 11.00

Bilagor


Punkt 2. Utkast till betänkande FiU23. Delats tidigare: FöredragningsPM (+ framställningarna RB1, 2 och redogörelse RR2 som bifogats elektroniskt)
Punkt 3. FöredragningsPM (prop 71 bifogas elektroniskt)
Övrigt: Dessutom bifogas en rapport från Allmäna rådets möte den 21 mars och slutsatser från Europeiska rådet 24-25 mars 2011