Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:39 Torsdag 2011-05-05 kl. 10:30

Torsdag 2011-05-05 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2010/11:39

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:39
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Moderniserade regler för avvecklingssystem och finansiella säkerheter (FiU25)
Justering
Proposition 2010/11:95
Föredragande: EJ

3. Riksrevisionens årsredovisning (FiU35)
Justering
Redogörelse 2010/11:RR1
Föredragande: KS

4. Nya regler för elektroniska pengar (FiU39)
Beredning
Proposition 2010/11:124
Föredragande: EJ

5. Övriga frågor

6. Justering av protokoll

7. Nästa sammanträde
Torsdag 12 maj kl 10.30

Bilagor


Punkt 1: Skrivelser från Svenska bankföreningen och Jämtlands läns landsting
Punkt 2: Förslag till betänkande FiU25. Tidigare delat: föredragningsPM
Punkt 3: Förslag till betänkande FiU35. Tidigare delat: föredragningsPM
Punkt 4: FöredragningsPM