Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:42 Tisdag 2011-05-31 kl. 09:00

Tisdag 2011-05-31 kl. 09:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2010/11:42

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:42
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Europeiskt ramverk för hantering av banker i kris (FiU27)
Justering
KOM (2010) 579
Föredragande: PE

3. Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (FiU37)
Justering
Proposition 2010/11:118
Föredragande: IS

4. Ändringar i insättningsgarantin (FiU41)
Justering
Prop. 2010/11:109
Föredragande: MB

5. Utvärdering av penningpolitiken 2008-2010 (FiU24)
Fortsatt beredning
Föredragande: PE

6. Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Beredning
Prop. 2010/11:100
Föredragande: CH, KS, ACT och MB

7. Investeringsfondsfrågor (FiU38)
Beredning
Prop. 2010/11:135
Föredragande: CK

8. Förlängd tillgänglighetsperiod för krediten till Island (FiU36)
Beredning
Prop. 2010/11:132
Föredragande: MB

9. Övriga frågor

10. Justering av protokoll

11. Nästa sammanträde
Torsdag 9 juni kl 10:30

12. Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport
kl 9:45 i Förstakammarsalen

-Lars Calmfors, Finanspolitiska rådet, ordförande
-Cecilia Hermansson, chefsekonom, Swedbank
-Roger Mörtvik, samhällspolitiskchef, TCO
-Finansminister Anders Borg

Bilagor


Punkt 1: Reseberättelse OECD
Punkt 2: Utkast till utlåtande Tidigare utsänt: Utskottets överväganden, Första utkast till utlåtande
Punkt 3: Utkast till betänkande Tidigare utsänt: FöredragningsPM
Punkt 4: Utkast till betänkande Tidigare utsänt: FöredragningsPM
Punkt 5: Utkast till ställningstagande Tidigare utsänt: Första utkast till betänkande
Punkt 6: FöredragningsPM, Yttranden från SkU och AU
Punkt 7: FöredragningsPM
Punkt 8: FöredragningsPM

Dessutom bifogas skrivelse från Region Skåne, samt Mötesrapport från Ekofin 17 maj och KOM(2011) 268.