Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:43 Torsdag 2011-06-09 kl. 10:30

Torsdag 2011-06-09 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2010/11:43

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:43
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Information om aktuella EU-frågor
- Statsrådet Stefan Attefall

2. Anmälningar

3. Vårändringsbudget för 2011 (FiU21)
Justering
Proposition 2010/11:99, yttranden, motioner och skrivelser
Föredragande: IS

4. Utvärdering av penningpolitiken 2008-2010 (FiU24)
Justering
Föredragande: PE

5. Årsredovisning för staten 2010 (FiU33)
Justering
Skrivelse 2010/11:101
Föredragande: ACT

6. Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2010 (FiU34)
Justering
Skrivelse 2010/11:102, yttrande och motioner
Föredragande: ACT

7. Ramverk för finanspolitiken (FiU42)
Justering
Skrivelse 2010/11:79 och motion
Föredragande: KS

8. Övriga frågor

9. Justering av protokoll

10. Nästa sammanträde
Tisdag 14 juni kl 11:00

Bilagor


Punkt 1: OH-bilder (bifogas elektroniskt)
Punkt 3: Utkast till betänkande FiU21. Tidigare utsänt: föredragningsPM, yttranden, motioner och skrivelser
Punkt 4: Utkast till betänkande FiU24. Tidigare utsänt: första utkast till betänkande, utskottets överväganden
Punkt 5: Utkast till betänkande FiU33. Tidigare utsänt: föredragningsPM
Punkt 6: Utkast till betänkande FiU34. Tidigare utsänt: föredragningsPM, yttrande, motioner
Punkt 7: Utkast till betänkande FiU42. Tidigare utsänt: föredragningsPM, motion

Dessutom bifogas EU- dokumenten:
-Förväntade subsidiaritetsärenden i FiU under andra halvåret 2011
-Rapport från Allmänna rådets (GAC) möte den 23 maj, med bl.a. förberedelser för ER 23-24 juni