Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:44 Tisdag 2011-06-14 kl. 11:00

Tisdag 2011-06-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2010/11:44

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:44
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Information om aktuella EU-frågor
-Finansminister Anders Borg

2. Anmälningar

3. Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Justering
Prop. 2010/11:100
Föredragande: CH, KS, ACT och MB

4. Investeringsfondsfrågor (FiU38)
Justering
Prop. 2010/11:135
Föredragande: CK

5. Förlängd tillgänglighetsperiod för krediten till Island (FiU36)
Justering
Prop. 2010/11:132
Föredragande: MB

6. Ändringar i sjukförsäkringen (FiU7y)
Fråga om ev. yttrande till socialförsäkringsutskottet och beredning
Föredragande: MB

7. Övriga frågor

8. Justering av protokoll

9. Nästa sammanträde
Torsdag 16 juni kl 10:30 (eventuellt kl 11:00)

Bilagor


Punkt 3: Utkast till betänkande Tidigare delat: FöredragningsPM, Yttranden från SkU och AU
Punkt 4: Utkast till betänkande Tidigare delat: FöredragningsPM
Punkt 5: Utkast till betänkande Tidigare delat: FöredragningsPM
Punkt 6: FöredragningsPM och bilagor

Dessutom bifogas EU-dokument: SEK (2011) 735, SEK (2011) 826 och KOM (2011) 329