Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:46 Torsdag 2011-06-16 kl. 15:50

Torsdag 2011-06-16 kl. 15:50

Föredragningslista

Finansutskottet 2010/11:46

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:46
Datum och tid: 15:50
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Ändringar i sjukförsäkringen (FiU7y)
Justering av yttrande till socialförsäkringsutskottet
Föredragande: MB

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Tisdag 21 juni kl 08:00

Bilagor


Punkt 1: Utkast till yttrande