Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:47 Tisdag 2011-06-21 kl. 08:00

Tisdag 2011-06-21 kl. 08:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2010/11:47

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:47
Datum och tid: 08:00
Plats: Förstakammarsalen OBS PLATSEN!!

Föredragningslista

1. Överläggningar om EU:s årsbudget
Statssekreterare Hans Lindblad

2. Anmälningar

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdag 30 augusti kl 15:00

Bilagor


Punkt 1: Underlag från Fi-dep; StåndpunktsPM, FaktaPM 122 (EU:s Årsbudget), OH-presentation, KOM (2011)226, FaktaPM 120 (ITER)

Samt en länk till EUs årsbudget http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sv.htm

Förteckning över inkomna EU-dokument till finansutskottet 1 januari-15 juni.