Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:48 Tisdag 2011-08-16 kl. 11:00

Tisdag 2011-08-16 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2010/11:48

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:48
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Information om den senaste ekonomiska utvecklingen

- Anders Borg, finansminister

- Stefan Ingves, riksbankschef

-Mats Dillén, generaldirektör för Konjunkturinstitutet

-Jesper Hansson, prognoschef för Konjunkturinstitutet

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde

Tisdag 30 augusti kl. 11.00

Bilagor-KOM(2011) 422 Meddelande från kommissionen riktat till Grekland
-KOM(2011) 433 Rådets beslut riktat till Grekland
-Återrapport Ekofin-rådets möte 12 juli
-FaktaPM 2010/11:FPM137 Avslutningen av den europeiska terminen
-FaktaPM 2010/11:FPM143 Den fleråriga budgetramen 2014-2020 och systemet för egna medel