Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:50 Onsdag 2011-08-31 kl. 10:00

Onsdag 2011-08-31 kl. 10:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2010/11:50

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:50
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ Förstakammarsalen

Föredragningslista

Öppen utfrågning om utvärderingen av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010

Deltagare
Professorerna Charles Goodhart och Jean-Charles Rochet
Professor John Hassler, Stockholms universitet
Riksbankschef Stefan Ingves
Generaldirektören för Finansinspektionen Martin Andersson

Bilagor