Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:51 Tisdag 2011-09-13 kl. 15:00

Tisdag 2011-09-13 kl. 15:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2010/11:51

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:51
Datum och tid: 15:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Information inför IMFs och Världsbankens vårmöten
(gemensamt med utrikesutskottet)

- Finansminister Anders Borg
- Statssekreterare Hanna Hellquist
- Riksbankschef Stefan Ingves

2. Anmälningar

3. Övriga frågor

4. Justering av protokoll

5. Nästa sammanträde
Torsdag 22 september kl 10.30Bilagor


Punkt 1: Underlag
Övrigt
- Preliminär ärendeplan och sammanträdestider för finansutskottet
- EU-dokument:
1. Kommenterad dagordning, Allmänna rådet (GAC)
2. Information om skriftligt förfarande av rådets läsning av budgetförslaget 2012
3. Skriftligt samråd EU-nämnden - Irland
4. Skriftligt samråd EU-nämnden - Portugal