Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:36 Tisdag 2012-04-10 kl. 11:00

Tisdag 2012-04-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2011/12:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:36
Datum och tid: 2012-04-10 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Intern utfrågning
Riksbankschef Stefan Ingves utfrågas om Riksbankens utvärderingsrapport 2011 och inför Världsbankens och IMF:s årsmöten.

3. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011 (FiU4y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet.
Föredragning.
Skriv. 2011/12:105 och motioner.

Föredragande: KS.

4. Förskola på obekväm arbetstid (FiU5y)
Fråga om yttrande till utbildningsutskottet.
Föredragning.
Motioner.

Föredragande: AL.

5. Justering av protokoll

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Torsdag den 12 april kl 10.30 (gemensamt med UU)

Bilagor


1. Protokoll 2011/12:34 från överläggningar med finansmarknadsminister Peter Norman 27 mars 2012
2. Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2011
3. Föredragnings-PM, PM från RUT, motioner (endast elektroniskt)
4. Föredragnings-PM, motioner (endast elektroniskt)

Övrigt:
- Mötesanteckningar från informella Ekofin den 30-31 mars
- Förteckning över inkomna skrivelser
- Inbjudan till Riksrevisionsdagen 2012