Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:37 Torsdag 2012-04-12 kl. 10:30

Torsdag 2012-04-12 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2011/12:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:37
Datum och tid: 2012-04-12 10:30 kl. 10:30
Plats: RÖ 5-10

Kl. 10.30-11.30
1.
Information inför Världsbankens och IMF:s vårmöten (gemensamt med utrikesutskottet)
Finansminister Anders Borg.
Utrikesråd Johan Borgstam.

Kl. 11.30-12.00
2. Information om aktuella EU-ärenden
Finansminister Anders Borg.

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Tisdag den 17 april kl 11.00.


Bilagor


1. FöredragningsPM från finansdepartementet.